Sjednice gradskog vijeća

Sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Od 10 strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije niti jedan nije s područja Vukovara.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Sve su točke dnevnoga reda jednoglasno usvojene.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara.

Na aktualnom satu 14 vijećnika uputilo je pitanje gradonačelniku Penavi.

Na aktualnom satu 13 vijećnika uputilo je pitanje gradonačelniku Penavi.

Sjednica je započela aktualnim satom na kojemu je pitanja gradonačelniku postavilo 14 vijećnika.

U Gradskoj vijećnici održana je konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara.