Sjednice gradskog vijeća

pic 01Održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 6 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 6. lipnja 2018., izglasano je i usvojeno 12 akata.

pic 01Održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 17 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 25. travnja 2018., izglasano je i usvojeno 6 akata.

pic 01Održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 13 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 27. ožujka 2018., izglasano je i usvojeno 9 akata.

pic 05Održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 16 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. veljače 2018., izglasano je i usvojeno 14 akata.

pic 03Održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojemu je 19 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 31. siječnja 2018., izglasano je i usvojeno 10 akata.