Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Željko Sabo je u dvorištu tvornice Borovo, uz gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Penavu i predsjednicu Uprave Borova Gordanu Odor, položio aranžman u znak sjećanja na posljednje uporište obrane grada Vukovara.

Tim povodom naglasio je kako je tvornica Borovo od samoga početka pa sve do okupacije Borova naselja bila žila kucavica obrane Vukovara od srpske agresije.

"Na današnji dan počeli su pregovori s vojskom oko predaje zadnjeg uporišta obrane grada Vukovara. Ovdje u tvornici Borovo još smo uvijek imali status obrane grada Vukovara. Oko 13 sati, tog 20. studenog 1991. godine među nas, a bilo nas je 3.800, došla su dva zapovjednika sektora, Nikolašević Brko, Jašarević Damir, Lavoslav Bosanac i Željko Jukić te su nas pozvali da se predamo vojsci i da ne ginemo. Ovdje unutar tvornice Borovo jedini pregovor koji smo uspjeli dogovoriti s vojskom da se svi popišemo i da netko od nas taj popis preda Međunarodnom Crvenom križu.",  prisjeća se Sabo.

Nadalje, naglasio je značaj tvornice Borovo u okviru logističke organizacije obrane Vukovara tijekom tromjesečne opsade 1991., čime je značajno doprinijela pružanju otpora višestruko nadmoćnijem srpskom agresoru. Posjedovanje vlastitih agregata omogućilo je brojne aktivnosti, poput otvaranja pomoćne bolnice, pekare, javne kuhinje i slično, a razvijen je i mikrolektroenergetski sustav, koji je omogućio opskrbu električnom energijom, ventilacijom i grijanjem neke od ključnih lokacija u gradu, poput bolnice i većih skloništa.

"Mogu reći da mi je žao što ovom kompleksu Borova, koji je sačuvao mnoge živote, nije pružena šansa od države Hrvatske, a kao što nam je svima poznato ovdje je radilo više od 23 tisuće ljudi.", zaključio je Sabo.