Tajništvo

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 16. lipnja 2016. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 12. svibnja 2016. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 31. ožujka 2016. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. ožujka 2016. (utorak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. veljače 2016. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 20. siječnja 2016. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. prosinca 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. listopada 2015. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 10. rujna 2015. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 17. kolovoza 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.