Tajništvo

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. lipnja 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. svibnja 2015. (petak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 23. travnja 2015. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. ožujka 2015. (ponedjeljak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 8. Tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. ožujka 2015. (četvrtak), sa početkom u 11.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 25. veljače 2015. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. siječnja 2015. (petak), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. prosinca 2014. (petak), sa početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 12. studenoga 2014. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 15. listopada 2014. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.