Tajništvo

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 12. travnja 2013. (petak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 20. ožujka 2013. (srijeda), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 24. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 26. veljače 2013. (utorak), sa početkom u 12.00 sati.

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2013. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. veljače 2013. (utorak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 17. prosinca 2012. (ponedjeljak), sa početkom u 09.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 6. studenoga 2012. (utorak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. listopada 2012. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. rujna 2012. (srijeda), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 18. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća za 20. srpnja (petak) 2012. u 10,00 sati.