Tajništvo

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za28. ožujka 2014. (petak), sa početkom u 8.00 sati.

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2014. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 3. ožujka 2014. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 26. studenoga 2013. (utorak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 4. studenoga 2013. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva nastavak 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. rujna 2013. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 27. rujna 2013. (petak), sa početkom u 9.00 sati.

Predstojnik Ureda držane uprave saziva 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 27. lipnja 2013. (četvrtak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 12. travnja 2013. (petak), sa početkom u 10.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 20. ožujka 2013. (srijeda), sa početkom u 10.00 sati.