Projekt - Što sve sportom mogu ja!

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići pozivaju roditelje s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije da upišu svoje dijete s teškoćama u razvoju (u dobi od 3 do 18 godina) na besplatni sportski program u okviru projekta Što sve sportom mogu ja! koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.
Za UPIS djeteta potrebno je ispuniti pristupnicu i suglasnost (priprema Udruga Vukovarski leptirići) te ustupiti presliku medicinske dokumentacije djeteta – nalaz liječnika (kao dokaz) i sa voditeljima sportskog programa dogovoriti termine dolaska na jednu i/ili više od ponuđenih lokacija (u privitku).

Pitate se što sve sportom moje dijete može?!
- Razvija samopouzdanje, potiče višestrani psihosomatski razvoj, usvaja osnove bazičnih sportova, druži se i socijalizira te usmjerava na sport i zdravo trošenje energije

Draga djeco, dobro nam došli!