Gradske vijesti

Intenzivna suradnja na gospodarskom i kulturnom planu

U Gradu Vukovaru trenutno egzistira 485 obrta, od kojih je 40 novootvorenih u 2020. godini.

Gradonačelnik Penava zahvalio je Udruzi na predanome radu u organizaciji susreta i manifestacija za umirovljenike grada Vukovara

Penava: "Odajemo počast onima čijoj se žrtvi zaista treba pokloniti."

Jačanje suradnje putem različitih projekata