Gradske vijesti

Bogati program od 22. do 24. lipnja na šetnici uz Dunav!

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 7. lipnja 2023. godine isplaćena stipendija za mjesec svibanj 2023. godine stipendistima, koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije te potpisali Ugovor o stipendiranju za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

07. i 09. lipnja 2023. godine obavljati će se tretmani sa zemlje.

Ukoliko uslijed izvođenja radova održavanja na navedenom nastane šteta na poljoprivrednim kulturama, ista će po zahtjevu za naknadom vlasnika k.č., biti nadoknađena.

Dan je braniteljica Domovinskoga rata Republike Hrvatske.

Udruga "Vukovarske majke" obilježava 30 godina rada.

Pozivamo sve građane koji se do sada nisu prijavili da predaju zahtjev za dodjelu kompostera!

Briga za najmlađe na vrhu je liste prioriteta Grada Vukovara!

Od 01. do 03. lipnja provode se tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje.

Prva je ovo nekretnina u vlasništvu ukrajinske udruge u Hrvatskoj.