Gradske vijesti

U obilježavanju je sudjelovalo 200 vukovarskih vrtićaraca!

Sukladno točki 7. stavak 1. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu (KLASA: 302-01/22-03/1, URBROJ: 2196-1-02-22-1 od 11. srpnja 2022. g.), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o odobravanju bespovratne potpore poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu

Vukovar ove godine broji 39 vrtićaraca više!

Petar Kačić poginuo je 2. listopada 1991. godine.

800 natjecanjtelja iz 21 županije natječe se u 8 sportskih katgorija.

Konferenciju za novinare s osvrtom na popis stanovništva.

Zaposlenicama na projektu svečano uručeni ugovori o radu.

Svim pripadnicima policijskih snaga gradonačelnik Penava čestitao je njihov dan.

Grad Vukovar će sufinancirati cijenu mjesečne karte u javnom međumjesnom autobusnom prijevozu za redovne studente s prebivalištem na području grada Vukovara, koji su upisani u akademsku godinu 2022./2023. na visokim učilištima na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

Dva grada njeguju suradnju na najljepši način, a to je spajanjem mladih ljudi.