Gradske vijesti

"Zbog inertnosti državnih institucija i političkih odnosa stopiraju se projekti i investicije," rekao je zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček.

Na temelju provedenog postupka bodovanja, a sukladno kriterijima objavljenima u Javnom pozivu Grada Vukovara za prijavu djece na besplatno ljetovanje u organizaciji Grada Vukovara u Lječilištu Veli Lošinj, objavljujemo rezultate.

Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada Vukovara raspisao je 15. listopada 2019. godine Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2019./2020.
Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 03. srpnja 2020. godine isplaćena stipendija za mjesece LIPANJ 2020. godine svim stipendistima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Svrha je projekta unaprjeđenje kvalitete života darovite djece i djece s poteškoćama u razvoju

U organizaciji Svjetske organizacije Roma, koji su partneri Hrvatskog nogometnog saveza otvoren je 16. nogometni kamp nacionalnih manjina koji se ove godine održava u Vukovaru, a domaćin je HNK Mitnica.

Novi vozni red za gradski prijevoz putnika na području grada Vukovara koji važi od 29. lipnja 2020.godine

Već 19 godina u prostorijama HNK Radnički organizira se tradicionalno okupljanje stanovnika južnoga dijela Vukovara pod nazivom Dan Kudeljaraca.

Cilj projekta je pružiti pomoć za 40 pripadnika ciljane skupine s područja našega grada.

U Javnoj ustanovi „Sportski objekti Vukovar“ održana je početna konferencija EU projekta „SWIM“ na kojem je nazočila zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Mujkić.