Pozivi

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), DRUGI JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. godinu

Pozivaju se poljoprivrednici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi grada Vukovara u 2021. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti povezanih s aktivnostima u primarnoj proizvodnji te sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda.

Temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeći  JAVNI POZIV

Grad Vukovar nagraditi će u 2021. godini studente, koji su u akademskoj godini 2019./20120. u statusu redovnog studenta ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od 4.50 do 5.00, na studijima u Republici Hrvatskoj.

Izmjena Javnog poziva za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u gradu Vukovaru za 2020./2021. godinu.

Temeljem članka 124. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) ), te čl. 73. i čl. 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o korištenju javnih površina (“Službeni vjesnik“ broj 6/20) i članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 7/19-Odluka USRH broj: U-II-1818/2016 i 3/20), Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o poništenju Javnog poziva

Temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeći  J A V N I P O Z I V za dodjelu bespovratnih potpora ugostiteljima na području grada Vukovara za 2020. godinu uslijed epidemije virusa COVID-19

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Grada Vukovara fizičkim osobama – građanima sa područja grada Vukovara za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području grada Vukovara za 2020./2021. godinu.

Turistička zajednica grada Vukovara, Grad Ilok i Turistička zajednica općine Nijemci u suradnji s tvrtkom Feel IQM započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Dunav i Srijem.