Kratki opis projekta

Ø Ovim projektom želimo ukazati na probleme s kojima se susreću roditelji djece s poteškoćama u razvoju, obitelji slabijeg imovinskog statusa, višečlane, udomiteljske i disfunkcionalne obitelji. Kroz istraživanje, fokus grupe i javne rasprave, prikupit će se informacije koje potkrepljuju i dokazuju probleme, ali ujedno i nude rješenja, partnerstva, modele socijalnog poduzetništva i slično. Planiranim aktivnostima doprinijet ćemo uspješnijem rješavanju potreba korisnika na području Vukovarsko – srijemske i Osječko – baranjske županije te definirati prioritete za daljnji razvoj usluga.

Ø Nadalje, održavat će se treninzi jačanja kapaciteta djelatnika odgojno-obrazovnih skupina i djelatnika sustava socijalne skrbi što će doprinijeti kvalitetnijem radu s djecom s teškoćama i njihovim obiteljima, prepoznavanju poteškoća, vještinama kako reagirati u pojedinim situacijama i kako pristupiti djetetu.

Ø Izrada vodiča kojeg ćemo učiniti dostupnim u raznim ustanovama i institucijama koje rade s djecom u riziku. Isti će upućivati na konkretna rješenja, savjete, ali i na nas koji želimo tu podršku pružiti.

Ø Marketing na društvenim mrežama je danas gotovo neizostavan dio komunikacijske strategije uspješnih projekata. Omogućit će nam brzi protok informacija, vijesti, ali kroz brojne zanimljive objave poticat ćemo građane na ingagement i komentare te potaknuti na promišljanje o važnosti prihvaćanja različitosti s ciljem da svi zajedno pretvorimo poteškoće u mogućnosti. Sve aktivnosti kampanje bit će promovirane putem društvenih mreža i web stranice te naravno putem medija. Aktivnost će osigurati veću vidljivost našeg rada u zajednici.

Cilj projekta

Ø Predlaganje izmjena javnih politika i izmjene propisa usmjerenih unapređenju prava djece s teškoćama, osoba s invaliditetom i socijalno isključenih skupina te financiranja socijalnih usluga u zajednici
Ø Jačanje kapaciteta djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova i djelatnika iz sustava socijalne skrbi
Ø Senzibilizirati javnost i potaknuti interkulturalni dijalog kroz medijsku kampanju

Aktivnosti
Ø Istraživanje o zastupljenosti, prednostima, nedostacima i oblicima socijalnih usluga u Istočnoj Hrvatskoj, modeli financiranja programa – analiza problema
Ø Fokus grupe s predstavnicima lokalne vlasti i predstavnicima nadležnih tijela vlasti
Ø Predstavljanje zaključaka istraživanja i održanih fokus grupa uz pomoć medija i organizacije
Ø Sastavljanje prijedloga javnih politika i izmjena propisa – otvorena pisma namijenjena predstavnicima i donosiocima odluka iz svih dijelova Republike Hrvatske
Ø Treninzi jačanja kapaciteta djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova i djelatnika sustava socijalne skrbi
Ø Edukacija djelatnika na teme javnog zagovaranja, socijalnog poduzetništva, crowdfounding-a te marketinga na društvenim mrežama
Ø Izrada vodiča o pravima djece s teškoćama te korisnim uputama i kontaktima
Ø Medijska kampanja koja će osigurati veću vidljivost našeg rada u zajednici te bolje razumijevanje problematike s kojom se suočavamo

Korisnici projekta

Ciljane skupine i ključni dionici projekta, osim građana projektnog područja VSŽ i OBŽ, su i zaposlenici iz područja socijalne skrbi i odgojno-obrazovnog sustava. Oni će, kroz medijsku kampanju, istupe i djelovanja kampanje, biti senzibilizirani za potrebe djece s poteškoćama u razvoju i važnosti aktivnog djelovanja za dobrobit zajednice.

Ukupna vrijednost projekta

Projekt je podržan sa 12.985,81 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Razdoblje provedbe

1. rujna 2021. do 1. svibnja 2022. godine, ukupno 9 mjeseci