U povodu 3. prosinca, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održan je međunarodni Okrugli stol o osobama s invaliditetom u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar. Tema ovog skupa je bio Downov sindrom.

U programu je prikazan dugometražni dokumentarni film bosanskohercegovačkog redatelja Denisa Bojića " Neki novi Broadway", a potom je održan Okrugli stol.
U trosatnom radu Okruglog stola sudjelovali su Denis Bojić, filmski redatelj, Ivana Azenić Dubravčić, dipl. iur., dr. med., Davor Bandić spec.pedijatar, doc. dr. sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., dr. med. Marko Samardžić Ilić, spec. fizijatar, Zdenka Floršić bacc. physioth., Ines Škrbec, mag. psihologije, Barbara Svetić, dipl. physioth., Željko Đekić, bacc. physioth., Jelica Stjepan, mag. physioth., v. pred., dr.sc. Sanja Gongeta, prof. v.š. a stotinjak zainteresiranih pogledalo je film i pratilo raspravu raspravu putem on-line Zoom aplikacije.

Jednoglasno je zaključeno da model multidisciplinarnog pristupa jedini učinkovit način kod osoba koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.
Kontinuiranim provođenjem cjeloživotne rehabilitacije i mjera socijalitacije treba se osobama s invaliditetom omogućiti ravnopravno sudjelovanje u svim područjima društvenog života i uslugama, a također zakonodavnom regulativom riješiti njihov ravnopravni status.

Prošle godine u RH je bilo nešto manje od 512 tisuća, dok ih je danas oko 590 tisuća - 12% stanovništva koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.
Radnja nagrađivanog dugometražnog dokumentarnog filma "Neki novi Brodvej" prati šest mladih osoba sa Downovim sindromom, koji uz viziju jednog čovjeka postaju prvi polaznici škole glume na ovim prostorima, istovremeno rušeći predrasude i barijere o mogućnostima i sposobnostima osoba sa Daunovim sindromom.
Organizatori ovog događaja je Lions klub Vukovar i suorganizatori: Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Alumni VEVU i UZOSIO Golubica iz Vukovara.

Više detalja o samom skupu pogledajte na slijedećim linkovima:
- https://www.youtube.com/watch?v=OPAXnY9k3ec
- https://www.youtube.com/watch?v=cMHCez7yO7E

Vaš LC Vukovar