PRONI Centar za socijalno podučavanje u sklopu projekta „Što i Kako" organizirao je Fokus grupu „ŠiK" na kojoj su sudjelovali mladi, Članovi Savjeta mladih grada Vukovara i predstavnici ustanova i udruga s područja grada. Cilj aktivnosti je bio aktivno sudjelovanje istih u izradi prijedloga Operativnog plana provedbe Gradskog programa mladih grada Vukovara, te komentiranje prijedloga Gradskog programa za mlade grada Vukovara. Ovo je ujedno bila i završna aktivnost u sklopu projekta – završna javna rasprava na oba dokumenta. Aktivnost je održana 05.12.2012 godine simbolično na međunarodni Dan volontera, a sudjelovalo je 30 osoba.

Ovim projektom omogućeno je da ova dva važna dokumenta budu sačinjena od stvarnih potreba mladih i realnih mogućnosti njihove provedbe u suradnji s pojednim institucijama u lokalnoj zajednici u kojoj živimo, te se nadamo da će kao takvi postati temeljni dokumenti za rad s mladima na području grada Vukovara.

Projekt "Što i kako" financiran je sredstvima Europske komisije kroz program Mladi na djelu, Akcija 5. - Potpora europskoj suradnji u području mladih, Podakcija 5.1. - Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima.

{gallery}2012/12/10/05{/gallery}