{gallery}2014/09/25/06{/gallery}Zamjenica gradonačelnika Vukovara Marija Budimir posjetila je djelatnike PRONI Centra Centra za socijalno podučavanje s ciljem upoznavanja programa i projekata koje provode. U prostorijama Info centra za mlade Vukovar djelatnici PRONI Centra za socijalno podučavanje Goran Jelenić i Karolina Šoš Živanović predstavili su svoje dugoročne programe među kojima su najprepoznatljiviji Info centar za mlade Vukovar i program Šalter. Zamjenicu vukovarskog gradonačelnika upoznali su s tekućim i budućim aktivnostima u okviru ova dva programa, te predstavili novi program usmjeren k uspostavi Volonterskog centra Vukovar i razvoju volonterstva na području grada na kojem je i Grad Vukovar partner.

Tijekom posjete razgovoralo se i o važnosti ponovne uspostave Savjeta mladih grada Vukovara te službenog usvajanja Lokalnog programa za mlade koji bi poslužio kao temelj i strategija razvoja rada s mladima na području grada Vukovara.

Istaknute su i potrebe i problemi mladih, kao i udruga koje se bave radom s mladima, među kojima su prostori za provedbu aktivnosti, redovito financiranje, ali i važnost međusektorske suradnje u svrhu osiguravanja kvalitete življenja mladih, što je i misija PRONI Centra za socijalno podučavanje.