Tradicija ni ove godine nije prekinuta.
Članovi Udruge invalida rada Vukovar, svake godine obilježavaju Međunarodni dan osoba s invaliditetom sportskim susretima članova srodnih udruga u sportovima njima prilagođenim.
Ove godine sudjelovale su 24 osobe iz regija :Slavonije i Vukovarsko-Srijemske županije.
Rezultati su slijedeći:
EKIPNO: Pikado1. 1.Pakrac; 2.Županja;3.Vukovar
Viseća kuglana:. 1. Pakrac;2Vukovar;3.Županja
Nabaci krug: 1.Županja;2.Vukovar;3.Pakrac
POJEDINAČNO:Pikado; 1.Gulikorić Vitomir UIR Županja;2.Jušta Anđelka UIR Pakrac;3.Sekulić Ivo UIR Pakrac.
Viseća kuglana:1.Sekulić Ivo UIR Pakrac;2.Dimitrije Radošević UIR Vukovar
3.Ordanka Micevska UIR Vukovar.
Nabaci krug:1.Vele Micevski UIR Vukovar;2.Čolakovac Željko UIR Županja;3.Sekulić Ivo UIR Pakrac.

Zahvaljujemo lokalnoj upravi na pruženoj podršci za organiziranje ovih susreta u sada teškim uvjetima za sve nas.