{gallery}2015/02/10/02{/gallery} U petak 06.02.2015. Mirovna grupa mladih "Dunav" organizirala je otvaranje renoviranog Kluba mladih koji na području grada Vukovara djeluje još od 1998. godine te u okviru brojnih projekata doprinosi osobnom razvoju mladih ljudi uključujući ih u programe neformalnog obrazovaja i kulturne manifestacije.
Na otvaranju se mogla vidjeti mala izložba fotografija i video uradaka koji demonstriraju rad kluba. Za dobru atmosferu pobrinuli su se mladi i perspektivni umjetnici Stefan Babić (Karizmatik) i Das Rage koji redovito koriste Fruity studio - dio programa Kluba mladih.
Pored Fruity studija koje glazbenici koriste u procesu kreativnog stvaranja provodimo; glazbene, kreativne, lego i eko radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta, tečajeve stranih jezika: engleski, francuski i turski, organiziramo glazbene festivale, artjamming-e, interkulturne večeri i mnoge druge aktivnosti.
Veliku podršku u provedbi aktivnosti pružaju mladi volonteri s područja grada Vukovara i EVS volonteri koji trenutno žive i rade Vukovaru. Za uloženi trud, rad i poklonjeno slobodno vrijeme uručene su im zahvalnice.
Sve aktivnosti se provode uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, Zaklade Kultura nova i u partnerstvu s Gradom Vkovarom.

Fotografije s otvaranja možete pogledati na:
https://www.facebook.com/Y.P.G.D.Vukovar?ref=bookmarks