{gallery}2015/03/26/01{/gallery} Kroz radionicu izrade karanfila od kartona uz transparente i povike "Žene jednake u svemu" te "Mir u svijetu" udruga "Paloma" osvrnula se na teške dane kada su žene bile zapostavljene i u neravnopravnom položaju naspram muškaraca.

Dana 8. ožujka od 8: 00 do 20:00 sati šezdesetak članova Udruge i gostiju pobrinuli su se da taj dan žene budu "u prvom planu" te da im se ukaže posebna čast i uvažavanje jer već punih 15 godina su aktivne članice u udruzi.