{gallery}2015/03/27/01{/gallery} 25. i 26.03. u prostoru Hotela Lav u Vukovar, a u sklopu projekta ''Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih usluga'', održane su dvodnevne edukacije za organizacije civilnog društva koji skrbe o osobama s invaliditetom ili djeluju u korist osoba s invaliditetom iz Vukovarsko-srijemske županije. Edukacije su se provodile u sklopu EU projekta ''Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih usluga''. Prvi dio edukacije vodio je Ozren Catela i Adriana Files-Lugarić iz Udruge za pomoć osobama s mentalnom retradacijom Istarske županije-Pula,a prisutne su upoznali sa procesom uvođenja standarda kvalitete u njihove organizacije.
Tema drugog dana edukacije bila je praćenje i evaluacija projekata organizacija civilnog društva, a predavanja i praktične radionice su vodile Slađana Novota i Zvijezdana Schulz Vugrin iz riječke Udruge za razvoj civilnog društva SMART. Prisutne su pobliže upoznale sa monitoringom i evaluacijom, što je sastavni dio provođenja projekata, a što će svima biti od koristi u daljnjem radu. Uz djelatnike UZOSIO Golubica Vukovar, na radionici su bili i predstavnici ostalih srodnih organizacija iz Županje, Vinkovaca, Vukovara.