Društvo „Naša djeca" Vukovar vrši prijave za upis u predškolsku igraonicu u prostorijama Društva „Naša djeca" Vukovar, Kardinala Alojzija Stepinca 48, u vremenu od 08:00-12:00 sati.

Predškolska igraonica počinje 1.9.2015.godine.

Prijaviti se mogu djeca u dobi od 3-6 godina starosti.

Na upis je potrebno donijeti sljedeću dokumentaciju:
-presliku rodnog lista djeteta
-potvrdu pedijatra o zdravstvenom stanju djeteta
-presliku osobne iskaznice majke i oca

Cijena 3-satnog programa koji se provodi svakodnevno od 8:00 do 11:00 sati iznosi 150,00 kuna.

Poziv se odnosi i na djecu i roditelje koji su i prošlu pedagošku godinu polazili igraonicu.