Civilno društvo

Volonterski centar Vukovar u suradnji s partnerima i suradnicima s područja grada Vukovara i ove godine se aktivno uključio u obilježavanje nacionalne manifestacije Hrvatska volontira.

U okviru projekta “Programeri zajednice”, koji za cilj ima dodatno unaprijediti položaj i kvalitetu života mladih kroz izradu novog Programa za mlade grada Vukovara za razdoblje 2021-2024, održana je prva tematska rasprava.

Uvodna konferencija projekta: „Društvenog centra IN – mreže podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Vukovara““ održana je u ponedjeljak 21.09.2020. godine u prostoru gradske vijećnice Grada Vukovara.

Službeno je započela sportska aktivnost Mala Olimpijada u okviru projekta Što sve sportom mogu ja! uoči Hrvatskog olimpijskog dana (HOD).

Dana 10. rujna 2020. godine Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići organizirala je Okrugli stol na temu Važnost sporta za djecu s teškoćama u razvoju, u okviru projekta Što sve sportom mogu ja!

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od 1.lipnja 2020. provodi projekt „Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć“ u partnerstvu sa Udrugom žena Vukovar i Ženskom Udrugom Izvor Tenja. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva pravosuđa.

Aktivnosti će obuhvaćati provedbu sportskih igraonica za djecu s teškoćama u razvoju u Vukovaru, Iloku i Osijeku koje će biti bazirane na stjecanju borilačkih vještina, kao i drugim sportsko – rekreativnim programima.

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli financijskih sredstava sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nastavlja provedbu trogodišnjeg programa

Sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u Vukovaru je osnovan "IN društveni centar" namijenjen za sve vrste osoba sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju, a UOSI "Vuka" u okviru njega pokreće radionice plesne terapije!

Projekt „Pravna i psihosocijalna pomoć i podrška beskućnicima s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije“ završava 31.7.2020., a započeo je 1.8.2019. godine. Provodi se na području Grada Vukovara i Osijeka te dvaju županija.