Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/9 Odluka Ustavnog suda RH i 3/20) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi


Javni natječaj
za sufinanciranje EU projekata udruga u 2021. godini
(u daljnjem tekstu Natječaj)(1) UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara koje provode ugovorene projekte u okviru Europske unije sukladno prioritetnim područjima navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17).

DOKUMENTI:

  1. Odluka o načinu raspodjele sredstava
  2. Tekst javnog natječaja
  3. Upute za prijavitelje i dokumentacija
  4. Obrazac opisa programa ili projekta
  5. Obrazac proračuna
  6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  7. Obrazac opisnog i financijskog izvješća