Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta II. Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području kulture za 2021. godinu (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva, KLASA:402-01/21-01/15, URBROJ:2196/01-02-21-4 od 12. ožujka 2021. godine) izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja i obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Povjerenstvu je dostavljena 1 prijava.
Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj: 1
Zadovoljili formalne uvjete Natječaja: 1

 

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja:

Oznaka prijave

Naziv prijave

Naziv prijavitelja

1.

MAŽORETKINJE GRADA VUKOVARA

MAŽORETKINJE GRADA VUKOVARA


Prijave koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete Natječaja upućuju se na procjenu kvalitete.