Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja „Sudjelovanje udruga u kulturno – turističkim manifestacijama u organizaciji Grada Vukovara u 2021. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva, KLASA:612-01/21-01/1, URBROJ:2196/01-02-21-4 od 12. ožujka 2021. godine) izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja i obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Povjerenstvu su dostavljene 2 prijave.
Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj: 2
Zadovoljili formalne uvjete Natječaja: 1
Nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja: 1

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja:

Oznaka prijave

Naziv prijave

Naziv prijavitelja

1.

13. susreti folklornih društava “Dunav svome gradu”

Hrvatsko kulturno – glazbeno društvo Dunav

 

Lista projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja:

Oznaka prijave

Naziv prijave

Naziv prijavitelja

1.

Volim Dunav

Humanitarna udruga RuthaPrijave koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete Natječaja upućuju se na procjenu kvalitete, a prijave koje se odbijaju rade neispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se u Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

Prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete biti će obavješteni pisanim putem o razlozima odbijanja njihove prijave.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihova prijava ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.