Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17)

JAVNI NATJEČAJ
Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita
– poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2022. godini

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

DOKUMENTI:

  1. Odluka o načinu raspodjele sredstava
  2. Tekst javnog natječaja
  3. Upute za prijavitelje i dokumentacija
  4. Obrazac opisa programa ili projekta
  5. Obrazac proračuna
  6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  7. Obrazac izjave o partnerstvu
  8. Obrazac opisnog i financijskog izvješća