Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2022. godini“, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva (KLASA:402-03/21-01/5, URBROJ:2196/01-02-21-3 od 04. listopada 2021. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 8.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 5.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 3.

Projekti koji su zadovoljili propisane uvjete upućuju se na procjenu kvalitete programa/ projekata prijavljenih na Javni natječaj „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2022. godini“

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Natječaja pročelniku Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Grada Vukovara, koji će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Zlatko Zaoborni

 

 

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja