Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje II. Javnog natječaja „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2022. godini“, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva (KLASA:402-03/21-01/5, URBROJ:2196/01-02-21-3 od 04. listopada 2021. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 3.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 3.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 0.

Projekti koji su zadovoljili propisane uvjete upućuju se na procjenu kvalitete programa/ projekata prijavljenih na II. Javni natječaj „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2022. godini“

EB

NAZIV UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

30

Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVIDR-a Vukovarsko-srijemske županije

Očuvanje uspomene na važnost Kukuruznog puta u obrani grada Vukovara

31

„Vukovarske majke“ udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja

Žrtva Borovo naselja za Domovinu

32

Udruga obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Sajmište – Vukovar 1991

 

 

 PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Zlatko Zaoborni