Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini“, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva (KLASA: 402-05/22-01/14, URBROJ:2196-1-02-22-3 od 27. listopada 2022. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 9.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 9.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 0.

Projekti koji su zadovoljili propisane uvjete upućuju se na procjenu programa / projekata prijavljenih na Javni natječaj „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini“.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Zlatko Zaoborni

 

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja