Leo Vukelić održao je scenografsku radionicu u Hrvatskom domu Vukovar - u četvrtak, 28. ožujka 2019. godine u popodnevnim satima. Radionica je održana u okviru projekta PSST! i jedan je od koraka prema završnom ishodu projekta - predstavi na temu iz vukovarske prošlosti. Na sljedećoj scenografskoj radionici, kojoj će se datum odrediti uskoro i koja će se održati u Gradskom muzeju, nastavit će se rad u smjeru izrade scenografije za završnu predstavu, koja bi se i trebala izvoditi u prostoru vukovarsksog dvorca Eltz.

Više o projektu PSST! i o tome kako se možete uključiti pročitajte na podstranici: https://www.hrvatskidomvukovar.hr/psst/