U skladu s trenutnom situacijom, upise djece u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. u DV Vukovar I, na području grada Vukovara i općine Bogdanovci provodit će se od 8. do 18. svibnja digitalnim putem i putem pošte.
Natječaj za upis će biti objavljen na mrežnim stranicama vrtića u petak, 8. svibnja. Imajući u vidu da neki roditelji neće biti u mogućnosti upise izvršiti digitalnim putem, ostavljamo također i mogućnost prijave putem pošte (potrebnu dokumentaciju roditelji šalju na adresu vrtića: Eugena Kvaternika 27).
Upisni postupak sastoji se od tri dijela:
1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS S DOKUMENTACIJOM
2. INICIJALNI RAZGOVOR
3. POTPISIVANJE UGOVORA
1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS S DOKUMENTACIJOM
Na službenoj web stranici Dječjeg vrtića Vukovar I moći ćete pristupiti putem linka za upis te ispunite tražene podatke i priložite traženu dokumentaciju. Aplikaciji ćete moći pristupiti u periodu od 8.5.2020. do 18.5..2020. Sve informacije dostupne su i na telefon 032 414 709 ili 099/225-4644.

2. INICIJALNI RAZGOVOR
Inicijalni razgovor obavljat će se sa svom djecom i roditeljima koji su putem upisne aplikacije ili pute pošte predali zahtjev za upis u vrtić. Inicijalni razgovori će se provoditi kada se za to stvore uvjeti o čemu će roditelji biti naknadno informirani na našoj web stranici. Roditelj je obavezan na inicijalni razgovor dovesti dijete koje upisuje u vrtić/jaslice.Inicijalni razgovori obavljati će se prema rasporedu koji će roditeljima biti dostupan na službenim mrežnim stranicama vrtića. Raspored inicijalnih razgovora bit će dostupan na službenim stranicama vrtića čim se za to stvore zdravstveni uvjeti.

3. RODITELJSKI SASTANAK
Roditeljski sastanak za sve roditelje novoupisane djece provest će se nakon što se za to stvore uvjeti s obzirom na cijelu situacija s COVIDOM-19. Na roditeljski sastanak dovoljno je sudjelovanje jednog roditelja. Roditeljski sastanak je obvezan i uvjet je potpisivanja ugovora.

3. POTPISIVANJE UGOVORA
Ugovori se potpisuju krajem kolovoza, a o točnim datumima roditelji su pravovremeno informirani. Roditelji čija djece pune godinu dana tijekom pedagoške godine u vrtić kreću s napunjenih godinu dana. U tim slučajevima, s roditeljima se sklapa ugovor o čuvanju mjesta, a pred sam polazak djeteta u vrtić sklapa se regularni ugovor koji vrijede dok god je dijete upisano u vrtić.
Za sve dodatne upite možete se obratiti na:
032/414 709 – UPRAVA