U uvjetima Covid-19, poštivajući epidemiološke mjere ove godine smo u našem vrtiću obilježili Dječji tjedan pod motom „Ljubav djeci prije svega“, na nešto drugačiji način.
Dobrobit djeteta, njegov osjećaj zadovoljstva, sigurnosti, pripadanja, odnosno osiguranje materijalnog i socijalnog okruženja dio su svakodnevnog rada u vrtiću i svaki je
dan- dan djeteta i svaki bi tjedan trebao biti tjedan djeteta.
Dječji tjedan i ove godine je obilježen raznovrsnim aktivnostima. Organizirali smo posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu. Pokrenuli smo nove akcije od šireg značenja za razvoj i odgoj djece, s ciljem poticanja volonterskog društvenog i stručnog rada odraslih s djecom i njihovog aktivnog sudjelovanja u aktivnostima lokalne zajednice.