U predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u četvrtak 4. studenoga 2021. godine svečano je otvorena izložba „Sloboda se njegovim imenom zove“ koju je u povodu 30. obljetnice stradanja grada Vukovara u Domovinskome ratu priredila Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji sa suorganizatorom Večernjim listom te partnerima – udrugom za promicanje kulture povijesti Kliofest i Gradskom knjižnicom Vukovar.

Kao dio otvorene izložbe Gradska knjižnica Vukovar izradila je virtualnu izložbu pod nazivom „Kultura u Vukovaru danas“. Virtualna izložba predstavlja na planu grada ustanove koje danas djeluju u Vukovaru kao čuvari kulture i tradicije te suradnjom, povezanošću i kvalitetom svojih programa izgrađuju i nose nacionalni i kulturni identitet.
Suradnja dviju knjižnica rezultirala je i objavom virtualne izložbe Vukovar koja okuplja dosadašnje rezultate u području digitalizacije građe i njezine kreativne interpretacije – virtualne izložbe i digitalne zbirke NSK u Zagrebu i Gradske knjižnice Vukovar.

Kultura u Vukovaru danas: http://virtualna.nsk.hr/vukovar/kultura-danas/

Digitalne zbirke i izložbe posvećene Vukovaru i njegovoj kulturno-povijesnoj baštini: http://virtualna.nsk.hr/vukovar/