U sklopu projekta „Super je biti različit“ razvijen je novi program rada za potencijalno darovitu djecu.
DV Vukovar II oformio je tim kojeg čine psiholog, pedagog, odgojitelj i ravnatelj a čiji je zadatak bio izrada samog programa rada, u cilju osiguravanja sistematizirane i kontinuirane podrške potencijalno darovitoj djeci u svim etapama rada. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Metodu testiranja djece obavio je psiholog koristeći psiho-dijagnostička sredstva kojima se mjere sposobnosti kod djece. Korišteni su testovi općih sposobnosti i testovi kreativnosti za testiranje stvaralačkih sposobnosti. Testirana su sva djeca polaznici vrtića u dobi od 5 godina do polaska u školu, ukupno njih 72, a njih 11 ostvarilo je iznadprosječne rezultate i samim tim biće uključeni u program.
Provođenje samog programa ostvarivat će se kroz kraći prilagođeni program odnosno igraonicu koja će se realizirati jednom tjedno u trajanju od 60 minuta. Program će realizirati dva odgojitelja koja su završila edukaciju u Stručno razvojnom centru „Bistrić“ u Zagrebu te nakon završetka edukacije dobili potreban certifikat za rad sa potencijalno darovitom djecom, te psiholog.
Poseban aspekt u kreiranju okruženja bio je osiguravanje bogate ponude i dostupnost materijala, pribora i didaktičkih sredstava, kao i potreban namještaj za opremanje prostorije u kojoj će se program provoditi. Sva sredstva za ovu namjenu osigurana su upravo iz projekta „Super je biti različit“.
Održan je prvi roditeljski sastanak sa roditeljima djece koja su uključena u program, na kojem su odgojitelji koji će ga provoditi predstavili sam program, prostor i materijale kojima će se djeca koristiti, te psiholog koji je uveo roditelje u čarobni svijet darovite djece, te nešto više o osobinama darovitog djeteta, djetetovim sklonostima i važnosti podrške u poticanju djetetovih specifičnih sposobnosti i potreba.