Edukativna aktivnost o važnosti prevencije i pravilne njege zuba djece rane dobi, prva je iz serije aktivnosti na zdravstvenom odgoju, koja se ostvaruje sa Stomatološkom službom Doma zdravlja Vukovar. Program o važnosti prevencije i pravilne njege zubi i usta, namijenjen je djeci rane dobi i roditeljima, a ostvaruje se kao dio rada Stomatološke službe. Uz pomoć zanimljivih slikovnica o Lari i Vandi, Medvjedići kod zubara i fotografijama koje ilustriraju posjet stomatološkoj ambulanti, djeca su na zabavan način učila o važnosti stjecanja navika i vještina održavanju higijene zubi i usta, te su osnaživana na suzbijanju straha od posjeta stomatologu. Program su realizirale rukovoditeljica Stomatološke službe dr.dent.med. Tatjana Hardi, dr.dent.med. Violeta Lipovčević i glavna medicinska sestra, i koordinatoricom Patronažne službe Ahnetka Rac. Sponzor današnje aktivnosti bio je Wrigley Hrvatska d.o.o. (oral healthcare programs).

{gallery}2012/11/21/05{/gallery}