U okviru programa preventivne dentalne medicine s djecom polaznicima DV Borovo, realizirane su aktivnosti na upoznavanju važnosti brige i njege usta i zubi. Program na promoviranju važnosti preventive u dječjoj mentalnoj medicini, pokrenuo je tim za zaštitu i liječenje usta i zubi Stomatološke službe Doma zdravlja Vukovar. Tim zdravstvenih radnika angažiranih u ovoj akciji, rukovoditeljica Stomatološke službe dr.dent.med Tatjana Hardi, dr.dent.med Samer Chammae, dr.dent.med. Violeta Lipovčević i glavna medicinska sestra, koordinatorica patronažne službe Ahnetka Rac, osmislili su program na prevenciji zdravlja usta i zubi te ga realiziraju volonterskim radom u gradskim predškolskim ustanovama. „Prva pozitivna iskustva u radu s djecom u vrtićima kao i suradnja sa stručnim radnicima u vrtiću, pokazala su zadovoljavajuća predznanja djece o važnosti zdravlja zubi kao i zainteresiranost djece i stručnih radnika vrtića da ovaj program na prevenciji nadograđujemo i proširujemo i na druge sadržaje rada s djecom i roditeljima" istaknula je dr.dent.med. Tatjana Hardi. „Naša je namjera da pored upoznavanja djece o važnosti pravilne njege usta i zubi, radimo i na suzbijanju straha djece od posjeta stomatološkoj službi, te u tom cilju planiramo kontinuirani rad tijekom godine s djecom i roditeljima", dodala je dr.dent.med. Tatjana Hardi.

Program o važnosti prevencije i pravilne njege zubi i usta, također je bitna sastavnica Programa zdravstvene zaštite koji se u vrtiću provodi s ciljem proširivanja spoznaja o važnosti zdravlja i razvijanja pozitivnih stavova prema zdravlju, kao bitnih preduvjeta očuvanja, unapređivanja zdravlja i zdrav razvoj djeteta.

{gallery}2012/11/27/03{/gallery}