U dječjim vrtićima „Radost" i „Borovo", organizirane su aktivnosti s djecom na upoznavanju pravoslavnih tradicijskih običaja vezanih za predstojeći blagdan Božić. U posebno strukturiranoj sredini s karakterističnim pravoslavnim simbolima svetkovanja velikog kršćanskog blagdana, djeci su uz duhovnu glazbu, priče i koledarske pjesme, prezentirane „Priča o Božiću" i „Mali Danilo svjedok Hristovog rođenja". Običajne igre „pijukanje", igra sa slamom i u slami (pronalaženje darova), doprinosile su ugodnoj i radosnoj atmosferi. Znatan doprinos na obogaćivanju sadržaja o Božićnim blagdanima, dali su roditelji djece svojom pomoći na sakupljanju koledarskih pjesama i poruka: „Koliko varnica, toliko sreće u domu", „Koliko varnica, toliko napretka u dobru", „Najviše zdravlja i veselja, daj Bože!".

Hristos se rodi!

{gallery}2013/01/14/03{/gallery}