Dječji vrtić Vukovar II

pic 01Prema Julijanskom kalendaru djeca vrtića Vukovar II Božić slave i upoznaju kroz aktivnosti s tradicionalnim obilježjima pravoslavne vjere.

pic 10U Dječjem vrtiću "Borovo" u Borovu naselju u tijeku su završni radovi na provedbi projekta "DA-za ekološki osviještene ljude".

pic 01U dječjem vrtiću Vukovar II u tijeku je provedba programa prevencije zlostavljanja djece. Informiranje i podučavanje djece o ostvarivanju zaštitnih prava i strategijama zaštite od zlostavljanja, provode odgojiteljice Vrtića -licencirani CAP pomagači.

pic 01Djeca vrtića Radost i skupina Balončići prvi put Skype-om razgovarali s djecom vrtića Republike Litve.

pic 01I ove godine djeca iz vrtića Vukovar II polaznici "Vodenog vrtića 1" uz pomoć educiranih trenera uspješno su završili školu plivanja na Vinkovačkom bazenu Lenije.

pic 01Djeca iz vrtića Radost sa svojim odgojiteljima i roditeljima organizirala su "Jesensku svečanost" u parku prirode Adici.

pic 03U Gradskom muzeju Vukovar održana je muzejska pedagoška igraonica s kinetičkim pijeskom na kojoj su sudjelovala djeca Dječjeg vrtića Vukovar II sa svojim odgajateljicama.

pic 01Za djecu buduće polaznike osnovne škole, u Dječjem vrtiću Vukovar II, započeo je obvezni program predškole. Programom će biti provođen u periodu 1. listopada 2015.- 31. svibnja 2016. godine, u prijepodnevnim satima u vrtićima „Radost" i „Borovo".

U Dječjem vrtiću Vukovar II, Unicef-ova voditeljica projekta "Škole za Afriku" , Ivana Kralj predstavila je projekt koordinatorima humanitarnog programa u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

pic 06U okviru učenja kulture i povijesti grada Vukovara, djeca Dječjeg vrtića Vukovar II posjetili su Muzej vučedolske kulture.