12. prosinca u Mramornoj dvorani dvorca Eltz otvorena je izložba povjesničara umjetnosti, muzejskog savjetnika i voditelja Zbirke Bauer, sada u mirovini Zdravka Dvojkovića.
Rođen 5.rujna 1948. godine u Bogdanovcima kraj Vukovara. Diplomirao je u klasi akademskog kipara Ante Despota u Zagrebu 1968. godine. Svoju priču u Gradskom muzeju započeo je 1986. godine gdje radi kao voditelj Zbirke Bauer a zatim kao kustos likovne zbirke u zavičajnom odjelu Gradskog muzeja u dvorcu Eltz. Od 1991. godine u progonstvu radi u Hrvatskom restauratorskom zavodu, Muzeju Međimurja i Gradskom muzeju Virovitica. 2000.godine se vraća u muzej kao kustos i muzejski savjetnik Zbirke Bauer i Galerije umjetnina Vukovar, sve do 31. prosinca 2015. godine kada odlazi u mirovinu.
Za svoj izuzetan doprinos očuvanju likovne baštine Vukovara nagrađeni je 1999. godine Spomen medaljom Vukovar koju mu je uručio tadašnji predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman.
Izložba pod nazivom Impresije Dunava i mora čini cjelinu od 59 dijela. Kroz dijela se protežu motivi Dunava, Vukovara, čiklje, Adice, suncokreta, rijeke Vuke i otoka San Marino. Djela se mogu pronaći i u tiskanom katalogu pod nakladništvom Gradskog muzeja Vukovar.
Na izložbi je o vezi Zdravka Dvojkovića i Muzeja govorila Ružica Marić, ravnateljica GMV, a svoj rad i povezanost sa Vukovarom, svojim prijateljima i radu u Gradskom muzeju Vukovar sam autor
zahvaljujući se ujedno svima koji su bili uključeni u realizaciju izložbe.