21.2.2020. godine u Gradskom muzeju Vukovar, Dvorca Eltz, Paviljon 2 otvorena je izložba, NOVI ŽIVOT STAROG HRASTA, izložba replika prapovijesnih posuda kostolačke kulture s lokaliteta Pivnica (Potočani) kod Odžaka. Posude koje su bile izložene izrađene su od abonosa, hrasta lužnjaku koji je sve do našeg stoljeća, punih 5000 godina bio potopljen ispod naslaga šljunka u vodi Save. Autor izložbe Ivo Jelušić izradio je ove posude koristeći taj stari hrast prema originalnim fragmentima i cijelim  posudama kostolačke kulture koje se danas čuvaju u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.  

Na otvorenju izložbe o povezanosti općine Odžak i grada Vukovara  govorila je ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ružica Marić, napominjući da su ta dva mjesta potpisali Povelju o prijateljstvu te je tragom te suradnje i došlo do organizacije ove izložbe. Pozdravila je pri tom načelnika općine Odžak Jakova Ivankovića sa suprugom i prisutne goste iz Odžaka, dogradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka i pročelnika za kulturu i sport Dražena Kobaševića. Gorana Kušić, kustosica arheološke zbirke Gradskog muzeja Vukovar govorila je o nalazima kostolačke kulture na našem području te na nalazištu Vučedol. Tom prigodom prikazan je i dokumentarni film o kostolačkoj kulturi staroj 5000 godina te o vađenju hrasta iz Save nakon 5000 godina i njegovom korištenju u turističke svrhe. Gosta predavača kao i autora izložbe predstavila je Marica Jelušić. Nakon uvodnih riječi dr.sc. Tomislav Dubrave sa Hrvatskog šumarskog instituta govorio je uz PP prezentaciju o pojavnosti i vrijednosti hrastovih šuma na području Europe uključujući i prostor Posavine i srednjeg Podunavlja.  Ivo Jelušić, autor izložbe  predstavio je posjetiteljima svoj rad pojašnjavajući tehnologiju izrade izloženih posuda, te njegovu suradnju sa kustosima Zemaljskog muzeja u Sarajevu  prema čijim uputama se postigla proporcionalnost oblika  i vjernost izvedenih ukrasa. Na kraju svog izlaganja autor Ivo Jelušić poklonio je Gradskom muzeju Vukovar kopiju posude kostolačke kulture sa lokaliteta Lijeva Bara izrađenu od abonosa a koje se original danas čuva u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Izložbu je otvorio Marijan Pavliček, dogradonačelnik Vukovara ističući suradnju između općine Odžak i grada Vukovara, te najavio daljnje aktivnosti na razvijanju te suradnje.