Na konferenciji Panorama koja se održavala u Zagrebu od 27. do 29. rujna 2023. godine prezentiran je rad gradske uprave Grada Vukovara kao primjer dobre prakse u području upravljanja imovinom u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji je sudjelovalo 1350 sudionika, između kojih najviše pročelnika i pravnika u jedinicama lokalne i regionalne samouprave s područja cijele Republike Hrvatske, a konferencija je organizirana od strane tvrtke Libusoft Cicom d.o.o.

Budući da je Grad Vukovar donio Strategiju upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara za razdoblje od 2021-2025. godine na temelju kojih gradonačelnik donosi jednogodišnje planove upravljanja i raspolaganja nekretninama, ima dobro ustrojen registar nekretnina u kojemu se redovito i ažurno radi i općenito su napravljeni veliki pomaci u području upravljanja gradskom imovinom, Gradu Vukovaru upućen je poziv za sudjelovanje na konferenciji kako bi rad gradske uprave Grada Vukovara poslužio kao dobar primjer za upravljanje imovinom.

Ispred Grada Vukovara na konferenciji je sudjelovala Marina Vlajčić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, koja je na dva panela predstavila rezultate rada i strateške ciljeve Grada Vukovara u području upravljanja imovinom. Pročelnica je istaknula da je ključni cilj osigurati sustavno, transparentno, optimalno i održivo upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara, tako da gradska imovina pridonosi općem dobru i razvoju gospodarstva, infrastrukture i lokalne zajednice u cjelini.