{gallery}2016/11/17/09{/gallery} Želimo Vas informirati da Ministarstvo poljoprivrede provodi jesenske aktivnosti oralne vakcinacije od 05. studenog do 15. prosinca 2016. god.

Naime, učinkovita kontrola bjesnoće te njeno iskorjenjivanje može se postići stvaranjem imuniteta na bjesnoću sustavnom provedbom oralne vakcinacije lisica.

U svrhu osiguravanja zaštite zdravlja ljudi i domaćih životinja od bjesnoće, a radi iskorjenjivanja bolesti u populaciji lisica kao glavnih rezervoara, Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane provodi projekte Oralne vakcinacije lisica u Republici Hrvatskoj.

Mjera se provodi dva puta godišnje, u jesen i proljeće. Jesenskom akcijom cilj je imunizirati lisice prije sezone parenja, dok se proljetna akcija provodi oko dva mjeseca nakon štenjenja lisica kako bi se procijepio i pomladak.

Mamci koji u sebi sadrže potrebnu dozu cjepiva u potpunosti su neškodljivi za zdravlje drugih divljih i domaćih životinja.

U Hrvatskoj se mamci polažu pomoću zrakoplova koji su dokazani kao najučinkovitije i ekonomski najisplativije sredstvo za distribuciju vakcinalnih mamaka.

Informativni materijali i fotografije
________________________________________
U svrhu informiranja javnosti, distribuirano je nekoliko stotina tisuća informativnih letaka, brošura i plakata sa detaljnim informacijama o provedbi oralne vakcinacije lisica.

Letak - Oralna vakcinacija lisica u Hrvatskoj

Plakat - Oralna vakcinacija lisica

Brošura - Oralna vakcinacija lisica

U svrhu informiranja lovoovlaštenika, doktora medicine, ovlaštenih veterinarskih organizacija, posjednika životinja i vlasnika kučnih ljubimaca otisnuta je Brošura o provedbi oralne vakcinacije lisica u Republici Hrvatskoj.

Izvor:
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1112

Fotografije vakcinalnih mamaka