Grad Vukovar, kao i prethodnih godina, a povodom nadolazećeg blagdana Božića, isplatit će božićnicu korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja Grada Vukovara u iznosu 250,00 kn po korisniku i to za 260 korisnika. Iz proračunskih sredstava grada Vukovara za ovu vrstu pomoći izdvojeno je 65.000,00 kn. Isplata božićnice za navedene korisnike započinje dana od 18. prosinca 2017. god. u podružnici FINA – Financijske agencije, Olajnica 19, Vukovar, a može se podignuti najkasnije do 31. siječnja 2018. god