Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava potpisao je ugovor za sudjelovanje u programu „Zaželi – program zapošljavanja žena" kojega, u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Program je usklađen sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
„Grad Vukovar kroz program „Zaželi" dobiva sedam i pol milijuna kuna bespovratnih sredstava te je time grad koji je povukao najviše sredstava u Vukovarsko-srijemskoj županiji, odnosno četvrti u Republici Hrvatskoj. Putem ovoga programa na dvije godine zaposlit će se 50 žena koje će se podijeliti na 300 korisnika. Izvrstan projekt kojim zahvaljujući ministru Paviću i Ministarstvu rada i mirovinskog sustava pogađamo upravo najpotrebitije i najteže zapošljive osobe, žene starije životne dobi i slabijeg obrazovnog statusa. Riječ je o sveobuhvatnom projektu koji polazi od edukacije korisnica, nabave bicikala i plaćanja troškova prijevoza te nabava potrepština za krajnje korisnike na mjesečnoj razini do 200 kuna po korisniku," objasnio je gradonačelnik Penava.
„Riječ je najvećem i najbržem projektu unutar Europskog socijalnog fonda, a Vukovarsko srijemska županija ukupno je do sada povukla 106 milijuna kuna iz natječaja," rekao je ministar Pavić ističući kako se zahvaljujući ovome pozivu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.
Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.
Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.
Ukupni iznos bespovratnih sredstava je 400.900.000,00 kuna. Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirat će se u potpunosti (100% troškova).