Zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Marijan Pavliček primio je 27 vukovarskih studenata koji su u akademskoj 2016./2017. godini postigli izvrstan uspjeh.

Za svoj uspjeh te kao poticaj daljnjem postizanju vrhunskih rezultata, ovom prilikom zamjenik gradonačelnika je izvrsnim studentima čestitao na trudu koji ulažu u sebe, svoj uspjeh i rad te uručio nagrade u iznosu od 500 kn kao izraz podrške Grada Vukovara.

„Izuzetno smo ponosni što imamo čak 27 studenata s područja Grada Vukovara koji postižu izvrsne rezultate u svome obrazovanju, a među njima je veliki broj studenata deficitarnih zanimanja", rekao je zamjenik gradonačelnika te istaknuo kako se ova nagrada dodjeljuje na prijedlog gradonačelnika već treću godinu za redom. „Za akademsku godinu 2014./2015. ovu smo nagradu dodijelili braći Alenu i Robertu Rončeviću, studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prošle godine dodijeljene su 22 nagrade, dok ove godine nagrađujemo do sada najveći broj studenata s prosjekom 4.5-5.0.", kazao je Pavliček.

Nagrađeni studenti su izvrsni u studijskim programima: medicine, dentalne medicine, preventivne fizioterapije, sestrinstva, marketinga, financijskog menadžmenta, studija klavira, glazbene pedagogije, biologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, građevinarstva, psihologije, sociologije i studija bilinogojstva.

Također, Grad Vukovar u tekućoj akademskoj godini stipendira 203 studenta za što je u Proračunu Grada Vukovara osigurano 1.400.000,00 kuna, dok je iz posebno prikupljenih sredstava od sponzora za ovu svrhu prikupljeno 500.000,00 kuna.
Ovim mjerama Grad Vukovar ističe svoja nastojanja, brigu i konkretne mjere u poticanju uspješnosti i obrazovanju mladih te njihovom zadržavanju na području Grada Vukovara.