Europski dom Vukovar u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područni ured Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar provodi projekt Zajedno u najboljim godinama.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u ukupnoj vrijednosti 2.321.549,48 kuna u trajanju od 18 mjeseci, a njegov cilj je zaposliti i osposobiti 25 žena iz ranjivih skupina s posebnim osvrtom na žene žrtve obiteljskog nasilja, žene s invaliditetom i žene u dobi iznad pedeset godina, najviše srednje stručne spreme na poslovima koji uključuju brigu i skrb za krajnje korisnike, odnosno, potporu i pomoć u svakodnevnom životu osoba u nepovoljnom položaju s posebnim naglaskom na osobe starije životne dobi.

Projektom „Zajedno u najboljim godinama“ obuhvaćeno je 150 osoba starije životne dobi iz Vukovara i Bršadina, odnosno osobe koje se nalaze u nepovoljnim ekonomskim i sociološkim prilikama, a žive na udaljenim ili teško dostupnim mjestima.

Zaposlenim ženama kroz projekt će se omogućiti edukacija kako bi povećale svoje kompetencije na tržištu rada.

Uvodnoj konferenciji ispred Grada Vukovara nazočili su zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Filip Sušac i pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, socijalnu politiku i civilno društvo Dražen Kobašević.

„Ovo je jedan od niza projekata koji se u našemu gradu provodi i financira iz Europskog socijalnog fonda te mi je zadovoljstvo čuti da je 25  žena koje pripadaju teže zapošljivoj skupini na ovaj način pronašlo zaposlenje, ali i da će 150 korisnika treće životne dobi na ovaj način dobiti adekvatnu potrebnu svakodnevnu pomoć. Grad Vukovar uvijek podupire udruge koje svojim radom čine dobro lokalnoj zajednici, a ovom prilikom čestitam Europskom domu Vukovar na projektu i želim im sreću u njegovoj provedbi,“, rekao je ovom prilikom zamjenik Sušac te istaknuo kako Grad Vukovar koji provodi projekt Pokloni mi osmijeh, braniteljske udruge, ali i druge organizacije civilnog društva u Vukovaru po povlačenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda zauzimaju visoko mjesto.

Podsjetimo, Grad Vukovar provodi drugu fazu EU projekta Pokloni mi osmijeh putem kojega je zaposleno 55 žena teže zapošljive skupine koji svakodnevno pomažu i brinu o 330 korisnika.