Na temelju provedenog postupka bodovanja, a sukladno kriterijima objavljenima u Javnom pozivu Grada Vukovara za prijavu djece na besplatno ljetovanje u organizaciji Grada Vukovara na otoku Čiovu, objavljujemo rezultate.

NAPOMENA
Djeca pod rednim brojem od 1 do 36 (obojeno žuto) ljetuju na otoku Čiovu, a djeca pod rednim brojem 37 i 38 ne idu na ljetovanje jer ne pripadaju skupni djece od završenog 2. do završenog 4. razreda osnovne škole.
Učenici koji su ostvarili isti broj bodova, prednost imaju oni s većim prosjekom ocjena.

OBAVIJEST RODITELJIMA
S obzirom na epidemiološku situaciju COVID-19 u gradu Vukovaru, neće biti roditeljskih sastanaka vezano uz odlazak djece na dječja ljetovanja u organizaciji Grada Vukovara.
Mole se roditelji/skrbnici djece koja odlaze na ljetovanje na otok Čiovo da osiguraju djeci medicinske maske ili maske za lice.

Polazak djece na ljetovanje na otok Čiovo je 15. srpnja 2021. (četvrtak) u 23:00 sati sa autobusnog kolodvora u Vukovaru sa stajanjem u Borovu naselju ispred Radničkog doma, a povratak je 23. srpnja 2021. u poslijepodnevnim satima.

Za sve eventualne nejasnoće možete se javiti na tel. 032/456-542.