Grad Vukovar je u sklopu provedbe druge faze EU projekta "Pokloni mi osmijeh" kao jednu od aktivnosti za zaposlenice proveo edukaciju o ekološkoj proizvodnji voća te zaštiti voćaka na bazi biljnih preparata. Zaposlenice na projektu su u sklopu edukacije obišle privatno gospodarstvo na kojemu su se pobliže upoznale s temom radionice.

Radionica se održala dana 30. srpnja 2021. godine, a edukaciju je održao mag.ing. Ivan Miličević iz tvrtke EKO GRUDA d.o.o. iz Osijeka koja se bavi razvojem i održavanjem ekološke proizvodnje.

Cilj ove edukacije je dodatno usavršavanje žena pripadnica ciljane skupine projekta.