Dana 7. i 8. kolovoza u vremenu od 19:00 do 23:00 sata vršiti će se tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje na području grada Vukovara.

U subotu, 7. kolovoza će se vršiti tretman sa zemlje u centru grada, Adici, Sotinu, na Mitnici, Sajmištu i Vučedolu, dok će se 8. kolovoza vršiti tretman sa zemlje u centru grada, Adici, na Lušcu, u Lipovači te Borovu naselju

Prilikom tretmana koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Građane koji imaju problema sa zdravljem molimo da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenome prostoru.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.