Dana 20. i 21. kolovoza u vremenu od 19:00 do 23:00 sata vršiti će se tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje na području grada Vukovara.

U petak, 20. kolovoza će se vršiti tretman sa zemlje u centru grada, Adici, Lušcu, Borovu naselju i Lipovači, dok će se 21. kolovoza tretmani provoditi na području centra grada, Adice, Mitnice, Sajmišta, Sotina i Vučedola.

 Tretman će se obavljati sa zemlje, aparatima za toplo zamagljivanje sredstvima NEOPITROID PREMIUM (permetrin 108g/L, d trans aletrin 1,5g/L, piperonil butoksid 110g/L, proizvođač : Genera d.d, doza promjene ; 1+9) I  OTAPALO (voda, mineralno ulje).