Sportski objekti Vukovar u svom redovitom radu provode niz projekata sa svrhom unaprjeđenja sportskih sadržaja na području grada Vukovara.

Jedan od takvih je i projekt „Swim“ namijenjen djeci od 1. do 4. razreda osnovnih škola s područja grada Vukovara koji uključuje besplatan program napredne škole plivanja, a projektom je omogućen i besplatan prijevoz minibusom za svu djecu od njihovih matičnih škola do Plivališta Vukovar!

Pozivamo sve učenike koji ispunjavaju uvjete programa da se priključe istome, ali i sve građane i posjetitelje grada Vukovara da posjete Sportske objekte Vukovar koji obiluju kvalitetnom ponudom i sadržajima za svakoga!