Zajedničkom suradnjom s projektnim timom međunarodnog visokog učilišta MCI Managment Centar Innsbruck izrađena je strategija razvoja turizma, turističke destinacije Vukovara te okolice.

Projektni tim međunarodnog visokog učilišta MCI Managment Centar Innsbruck s ciljem upoznavanja s turističkim potencijalima Vukovara i okolice boravio je u Vukovaru te sada delegacija Grada Vukovara sa svrhom upoznavanja s konačnim rezultatima izrađene strategije boravi u Innsbrucku.

Ova uspješna međunarodna suradnja rezultat je dugogodišnjeg partnerstva Savezne vlade Tirola s JVP Vukovar, a njezin krajnji cilj je povećanje turističke atraktivnosti i promocija ljepota Vukovara i okolice.